Applicatiecentrum

SIMULATIES, TESTS EN DEMONSTRATIES

Pulseform heeft een eigen applicatiecentrum gevestigd in het Blue Innovation Center, te Venlo. In dit applicatiecentrum worden klantvragen in behandeling genomen, simulatieprogramma’s gedraaid en testen uitgevoerd. In dit applicatiecentrum worden ook demonstraties gegeven aan relaties over de (technische) werking van de EMPF technologie en machine.

Management en uitvoering door Blue Engineering

Het applicatiecentrum van Pulseform wordt gemanaged door Blue Engineering. De machine wordt ook bediend door engineers van diezelfde onderneming.

Blue Engineering bestaat uit ambitieuze en ervaren engineers die zich graag inzetten voor baanbrekende innovaties. Technisch uitdagende projecten, waarbij zij worden ondersteund door slimme collega’s, effectieve opleidingen en een inspirerende thuisbasis. Blue Engineering verstaat onder baanbrekende innovaties, innovaties die duurzaam zijn en passen in een systeem. Vandaar Blue: de organisatie is geïnspireerd door Blue Economy van Gunter Pauli. De organisatie kijkt naar het geheel, voegt waarde toe, simuleert op basis van werkelijkheid en voert levenscyclusanalyses uit. Innovaties die werkelijk een bijdrage leveren.

Toepassing

Pulseform past elektromagnetic pulsetechnologie toe om te verbinden, vervormen en verplaatsen. Een bestaande technologie die in een andere context compleet nieuwe mogelijkheden biedt. Hieronder vindt u een visuele impressie van de Pulseform machine.

TECHNOLOGISCH PROCES

De te verbinden componenten (uitwendig en inwendig) worden in een spoel geplaatst. Tijdens de cyclus wordt een zeer grote hoeveelheid elektrische energie in een paar nanoseconden vrijgegeven. Deze hoge energiestroom loopt door de spoel. Door deze stroomontlading wordt een sterk magnetisch veld opgebouwd in de spoel. De spoel induceert eddy currents (wervelstromen) in het uitwendige component. Hierbij ontstaan tegengestelde magnetische velden. Door deze afstotende krachten wordt het uitwendige deel met een snelheid van honderden meters per seconde op het inwendige deel “afgevuurd”. Dit zorgt voor een krimpverbinding met een voorspanning die mechanisch niet haalbaar is.